Dyrekcja

Ośrodek prowadzą:

Dyrektor : Siostra Natalia – Bernadeta Kozieł

Dyrektor ds. dydaktycznych : Anna Piwowarska-Jakób

Kierownikiem grup wychowawczych jest Grzegorz Lichwa