Muzykoterapia

Muzykoterapia jest jedną z odmian arteterapii. Poprzez stosowanie różnego rodzaju materiału dźwiękowego oraz zjawisk akustycznych stymuluje prawidłowy rozwój dziecka oraz wspomaga korygowanie i kompensowanie zaburzonych funkcji organizmu.W naszym ośrodku zajęcia z muzykoterapii odbywają się najczęściej w większych grupach, co sprzyja budowaniu prawidłowych relacji między dziećmi oraz przyczynia się do wyzwalania pozytywnych emocji.

Muzykoterapia_NSOSW

Podczas zajęć wykorzystujemy techniki z zakresu muzykoterapii aktywnej – tworzymy improwizacje ruchowe, śpiewamy, gramy na instrumentach muzycznych, a także przygotowujemy rożnego rodzaju występy artystyczne, będące uwieńczeniem naszej pracy – i muzykoterapii receptywnej – uczymy się słuchać dźwięków pochodzących z otoczenia.