Integracja sensoryczna

Terapia SI prowadzona jest poprzez ruch, w formie twórczej zabawy. Podstawowym jej celem jest takie stymulowanie układu nerwowego, które da mu możliwość właściwej pracy, czyli prawidłowego odbierania, przetwarzania i formułowania odpowiedzi na bodźce płynące ze środowiska i naszego ciała. Terapia Integracji Sensorycznej prowadzona jest w specjalnie przygotowanej do tego celu sali terapeutycznej. Pomieszczenie wyposażone jest w wiele urządzeń podwieszanych, służących do stymulacji układu przedsionkowego, proprioceptywnego, a także w wiele pomocy do stymulacji układu dotykowego, wzrokowego, słuchowego i węchowego. Otoczenie terapeutyczne jest wyposażone w różnorodny sprzęt, taki jak: platformy podwieszane, hamak, helikopter, konik, światłowody, tor świetlno- dźwiękowy, łóżko wibracyjne, deskorolki, piłki, trampolina, liny, itd. Powoduje to, że dzieci bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach a wręcz z niecierpliwością na nie czekają. Zajęcia kojarzą im się bardziej z dobrą zabawą, aniżeli z żmudną terapią.

To wszystko sprawia, że dzieci są zmotywowane, zaangażowane, co z kolei przekłada się w skuteczniejszej realizacji zamierzonych celów terapeutycznych.

SI_NSOSW SI_NSOSW1