Biofeedback

  W pracowni EEG Biofeedback, mieszczącej się w naszej szkole, stosowana jest nowoczesna metoda treningu pracy mĂłzgu. Została ona opracowana przez naukowcĂłw z ośrodka szkolenia astronautĂłw  NASA w USA i stosowana jest z powodzeniem na całym świecie. Jest to metoda neuroterapii, ktĂłra za pomocą oddziaływań psychologicznych pozwala w sposĂłb świadomy kontrolować i wpływać na stan psychofizjologiczny organizmu. Metoda EEG Biofeedback wykorzystuje efekt biologicznego sprzężenia zwrotnego do nauki wpływania na pracę własnego mĂłzgu. Dzięki treningom pracuje on wydajniej i szybciej. Metoda ta umoĹźliwia m.in. zwiększenie efektywności pracy mĂłzgu, relaksację całego organizmu, lepsze radzenie sobie w trudnych sytuacjach, kształtowanie pozytywnego myślenia i poprawienie szybkości uczenia się oraz zapamiętywania nowego materiału.  
CO TO JEST EEG- BIOFEEDBACK ? EEG Biofeedback to rodzaj terapii, dzięki której pacjent w sposób świadomy uczy się zmieniać wzorzec wytwarzanych fal w mózgu, tak by mózg pracował wydajniej i szybciej.  Dzięki specjalnemu urządzeniu pacjent ( i terapeuta) wie kiedy jest skoncentrowany, a kiedy przestaje się koncentrować. Stopniowo, w trakcie terapii, uczy się świadomie wprowadzać w stan, w którym jest najbardziej skupiony. Trening jest bardzo przyjemny, ma formę gry komputerowej,  którą uczeń stara się kierować wyłącznie siłą swojej woli.

DLA KOGO SĄ TRENINGI EEG-BIOFEEDBACK ? EEG Biofeedback jest skuteczną metodą terapii stosowaną przy m.in.:

  • zespole nadpobudliwości ruchowej (ADHD, ADD)
  • zaburzeniach rozwoju psychomotorycznego wieku dziecięcego
  • zaburzeniach uczenia się: specyficznych trudnościach w czytaniu i pisaniu
  • zaburzeniach uwagi i koncentracji
  • zaburzeniach zachowania
  • zaburzeniach rozwoju mowy
  • autyzmie i zespole Aspergera
  • apatii
  • zaburzeniach snu
  • stanach lękowych, depresji
  Treningi EEG Biofeedback są przeznaczone zarĂłwno dla dzieci jak i dorosłych. W wyniku terapii stymuluje się rozwĂłj , dzieci otrzymują wsparcie w nauce, następuje poprawa u dzieci z objawami dysgrafii, dysleksji, nadpobudliwości emocjonalnej, mających problemy z koncentracją. Terapia ta jest nieinwazyjna i nie ma Ĺźadnych skutkĂłw ubocznych.