Przedszkole

„PRZEDSZKOLE TO JEST MAŁY ŚWIAT
DLA DZIECI DO 7 LAT
MAŁE TUTAJ SĄ STOLIKI
MAŁE KRZESŁA ,FOTELIKI
BO TO WSZYSTKO JEST MALEŃKIE
TYCI, TYCI, TYCIUSIEŃKIE….”

Do grup przedszkolnych w Naszym Ośrodku  uczęszczają dzieci w różnym stopniami i rodzajami niepełnosprawności.
Celem naszego oddziału przedszkolnego jest wczesna wieloprofilowa rehabilitacja, edukacja umożliwiająca maksymalne wykorzystywanie potencjału rozwojowego, przygotowując dziecko od strony umysłowej, emocjonalnej, społecznej, ruchowej do podjęcia dalszej nauki w odpowiedniej szkole lub placówce.

Praca w Oddziale Przedszkolnym to nie tylko terapia – staramy się dzieciom urozmaicić każdy dzień organizując w miarę możliwości wycieczki, wyjazdy, konkursy i inne ciekawe wydarzenia.