Przedszkole

„PRZEDSZKOLE TO JEST MAŁY ŚWIAT
DLA DZIECI DO 7 LAT
MAŁE TUTAJ SĄ STOLIKI
MAŁE KRZESŁA ,FOTELIKI
BO TO WSZYSTKO JEST MALEŃKIE
TYCI, TYCI, TYCIUSIEŃKIE….”

W Naszym Ośrodku od 6 lat istnieje oddział przedszkolny, do którego uczęszczają dzieci w wieku 5-8 lat . W grupie przedszkolnej znajdują się dzieci w różnym stopniu niepełnosprawne.
Celem naszego oddziału przedszkolnego jest wczesna wieloprofilowa rehabilitacja, reedukacja umożliwiająca maksymalnie wykorzystywać potencjał rozwojowy, przygotowując dziecko od strony umysłowej, emocjonalnej, społecznej, ruchowej do podjęcia dalszej nauki w odpowiedniej szkole lub placówce i do jak pełniejszego funkcjonowania w środowisku. Pobyt w Naszym Oddziale to nie tylko terapia, staramy się dzieciom urozmaicić każdy dzień organizując wycieczki, wyjazdy rożnego rodzaju oraz ciekawe konkursy.