Przedszkole

"PRZEDSZKOLE TO JEST MAŁY ŚWIAT DLA DZIECI DO 7 LAT MAŁE TUTAJ SĄ STOLIKI MAŁE KRZESŁA ,FOTELIKI BO TO WSZYSTKO JEST MALEŃKIE TYCI, TYCI, TYCIUSIEŃKIE...."
Do grup przedszkolnych w Naszym Ośrodku  uczęszczają dzieci w różnym stopniami i rodzajami niepełnosprawności. Celem naszego oddziału przedszkolnego jest wczesna wieloprofilowa rehabilitacja, edukacja umożliwiająca maksymalne wykorzystywanie potencjału rozwojowego, przygotowując dziecko od strony umysłowej, emocjonalnej, społecznej, ruchowej do podjęcia dalszej nauki w odpowiedniej szkole lub placówce. Praca w Oddziale Przedszkolnym to nie tylko terapia - staramy się dzieciom urozmaicić każdy dzień organizując w miarę możliwości wycieczki, wyjazdy, konkursy i inne ciekawe wydarzenia.