Specialisci

 

Oferta zajęć rewalidacyjnych jest u nas bardzo bogata.

Do dyspozycji dzieci jest w pełni wyposażony gabinet logopedyczny, sala do integracji sensorycznej, gabinet muzyczny do muzykoterapii oraz zestaw do terapii Biofeedbeck. Zajęcia z dogoterapii podczas dni pogodnych odbywają się w rozległym ogrodzie, który jest dumą nas wszystkich.

W szkole pracuje psycholog, który udziela pomocy psychologiczno–pedagogicznej w zależności od rozpoznanych potrzeb, prowadzi badania i działania diagnostyczne oraz współpracuje z różnymi instytucjami np. poradnią psychologiczno-pedagogiczną, MOPS itp.