Nauczyciele

W naszym Ośrodku wszyscy nauczyciele posiadają pełne kwalifikacje do pracy z uczniami i wychowankami.

Nauczyciele przedmiotowcy pracują z dziećmi i młodzieżą w normie intelektualnej i z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Prowadząc zajęcia realizują podstawę programową szkoły podstawowej .

Oligofrenopedagodzy pracują w klasach z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. Realizują podstawę programową odpowiednią dla danego etapu edukacyjnego. W małolicznych 4-5 osobowych klasach uczą funkcjonowania w środowisku, umiejętności potrzebnych w codziennym życiu, wdrażają do samodzielności i orientacji w otaczającym świecie. Nauczyciele oligofrenopedagodzy pracują również w zespołach rewalidacyjno-wychowawczych z dziećmi już od trzeciego roku życia.