Grupy wychowawcze – Internat

Działalność grup wychowawczych wynika z przyjętego w Ośrodku Planu Pracy Opiekuńczo - Wychowawczej placówki. Grupy wychowawcze stwarzają wychowankom specjalne warunki materialno - bytowe i organizacyjne do właściwego przebiegu procesu kształcenia i wychowania pełniąc funkcje opiekuńczą, społeczną, kompensacyjną, edukacyjną i profilaktyczną. Wychowankowie, są pod stałą opieka pionu medycznego.

Plac zabaw_NSOSW

Na ośrodkowym placu zabaw, dzieci mogą korzystać ze sprzętu rekreacyjnego dostosowanego do ich potrzeb i niepełnosprawności. Jest boisko do piłki nożnej, karuzele, huśtawki, ścianka wspinaczkowa, piaskownice. Tereny zielone sprzyjają zajęciom sportowym oraz rekreacyjnym. Funkcjonują kółka zainteresowań: przyrodnicze, fotograficzne, kulinarne, biblioteczne, muzyczne, filmowe. Utrzymujemy również kontakt ze środowiskiem lokalnym, aby jak najlepiej przygotować naszych wychowanków do dalszego samodzielnego życia. Od roku szkolnego 2021/2022 funkcjonuje 5 grup wychowawczych. W grupach zatrudnionych jest 19 wychowawców oraz 4 panie asystentki. Na czele tego wspaniałego zespołu stoi kierownik - pan Grzegorz.

Zapraszamy do galerii zdjęć