Grupy wychowawcze – Internat

Działalność grup wychowawczych wynika z przyjętego w Ośrodku Planu Pracy Opiekuńczo – Wychowawczej placówki. Grupy wychowawcze stwarzają wychowankom specjalne warunki materialno – bytowe i organizacyjne do właściwego przebiegu procesu kształcenia i wychowania pełniąc funkcje opiekuńczą, społeczną, kompensacyjną, edukacyjną i profilaktyczną. Wychowankowie, będąc pod stałą opieka pionu medycznego, funkcjonują w 4 grupach wychowawczych.

Plac zabaw_NSOSW

Na ośrodkowym placu zabaw, dzieci mogą korzystać ze sprzętu rekreacyjnego dostosowanego do ich potrzeb i niepełnosprawności. Jest boisko do piłki nożnej, karuzele, huśtawki, ścianka wspinaczkowa, piaskownice. Tereny zielone sprzyjają zajęciom sportowym oraz rekreacyjnym.

W pracy wychowawczej stosowane są aktywizujące metody pracy z dziećmi oraz różnorodne rodzaje zajęć pozalekcyjnych. Funkcjonują kółka zainteresowań: przyrodnicze, fotograficzne, kulinarne, biblioteczne, muzyczne, filmowe. Utrzymujemy również kontakt ze środowiskiem lokalnym, aby jak najlepiej przygotować naszych wychowanków do dalszego samodzielnego życia.