Edukacja i wychowanie

W strukturze naszego Ośrodka znajdują się następujące jednostki edukacyjno-wychowawcze :

Przedszkole

Szkoła podstawowa

Grupy wychowawcze

Zespoły rewalidacyjno - wychowawcze