Edukacja i wychowanie

W strukturze edukacji i wychowania naszego Ośrodka znajdują się takie jednostki jak:

Przedszkole

Szkoła podstawowa

Gimnazjum

Internat

Zespoły rewalidacyjno – wychowawcze