Zespoły rewalidacyjno-wychowacze

Dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim uczą się w zespołach  rewalidacyjno – wychowawczych. Głównym zadaniem zespołu jest pozytywne wpływanie na rozwĂłj psychofizyczny wychowankĂłw. Celem zajęć jest wspomaganie rozwoju poznawczego dzieci , rozwijanie zainteresowania otoczeniem oraz rozwijanie samodzielności  w codziennym Ĺźyciu, stosownie do ich moĹźliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych. KaĹźdy zespół realizuje zadania wytyczone przez ROZPORZĄDZENIE MEN w sprawie warunkĂłw i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieĹźy.... Podczas zajęć wychowankowie biorą udział w zajęciach stymulacji polisensorycznej (m.in. poranny krąg). Nauczyciele wykorzystują elementy arteterapii, zajęcia ruchowe oraz elementy masaĹźu, trening aktywności Knilla oraz elementy muzykoterapii. Nauczyciele współpracują z psychologiem, fizjoterapeutami (odpowiednie pozycjonowanie dziecka podczas zajęć), logopedą (wprowadzanie komunikacji alternatywnej), terapeutami SI.