O nas

Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Pawła II przy ZOL dla Dzieci powstał w październiku 1992 roku. Dzieci, które przebywały w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym zostały objęte obowiązkiem szkolnym i w wyniku takiej potrzeby powstał Ośrodek. Wówczas w placówce było 60 uczniów, z których ponad 40 uczęszczało do klas I-VIII. Siostry starały się stworzyć szczególny klimat w szkole, dzięki któremu dzieci mogły się nie tylko dobrze rozwijać ale też przebywać w domowej atmosferze. Poza zajęciami wynikającymi z realizacji obowiązku szkolnego, dzieci objęte były rehabilitacją, hipoterapią i hydroterapią. Uczniowie odnosili sukcesy uczestnicząc w wielu międzyszkolnych konkursach recytatorskich, muzycznych oraz plastycznych. Troskliwa opieka nauczycieli, opiekunek i sióstr stwarzała domowa atmosferę wzajemnego zrozumienia i życzliwości. Uczniowie kończąc VIII klasę, po konsultacji w poradniach zawodowych, wybierali najlepsze dla siebie szkoły zawodowe lub technika. Nasze dwie absolwentki z tamtego okresu obecnie studiują na wyższych uczelniach Dolnego Śląska. Działają też czynnie w związkach lub towarzystwach dla osób niepełnosprawnych. Przez 13 lat dzieci wzrastały w poczuciu poszanowania dla ludzi i siebie, rozwijały w sobie wartości chrześcijańskie.  Uczyły się wzajemnej pomocy jak również wrażliwości na świat.

W miarę ich możliwości przygotowywane były do samodzielnego życia.

Zapraszamy na wirtualny spacer po Ośrodku