Terapia i rewalidacja

Zajęcia rewalidacyjne są integralną częścią pracy edukacyjnej i wychowawczej.
Uwzględniają specyficzne potrzeby rozwojowe uczniów i wychowanków oraz ich indywidualne tempo rozwoju.

Wszyscy wychowankowie Ośrodka, w zależności od swoich indywidualnych potrzeb, uczestniczą
w indywidualnej terapii:

  1. Biofeedback
  2. Psychologicznej
  3. Logopedycznej
  4. Integracji sensorycznej
  5. Dogoterapii
  6. Muzykoterapii