Terapia i rewalidacja

Zajęcia rewalidacyjne są integralną częścią pracy edukacyjnej i wychowawczej Naszego Ośrodka.
Uwzględniają specyficzne potrzeby rozwojowe uczniów i wychowanków oraz ich indywidualne tempo rozwoju.

Wszyscy wychowankowie Ośrodka, w zależności od swoich indywidualnych potrzeb, uczestniczą
w indywidualnych zajęciach rewalidacyjnych, złożonych z terapii :

  1. Biofeedback
  2. Psychologicznej
  3. Logopedycznej
  4. Integracji sensorycznej
  5. Muzykoterapii
  6.  Terapii ręki