Terapia i rewalidacja

Zajęcia rewalidacyjne są integralną częścią pracy edukacyjnej i wychowawczej Naszego Ośrodka. Uwzględniają specyficzne potrzeby rozwojowe uczniów i wychowanków oraz ich indywidualne tempo rozwoju. Wszyscy wychowankowie Ośrodka, w zależności od swoich indywidualnych potrzeb, uczestniczą w indywidualnych zajęciach rewalidacyjnych, złożonych z terapii :
  1. Biofeedback
  2. Psychologicznej
  3. Logopedycznej
  4. Integracji sensorycznej
  5. Muzykoterapii
  6.  Terapii ręki