Gimnazjum

Gimnazjum to obowiązkowy etap kształcenia po szkole podstawowej podczas którego realizowana jest Podstawa Kształcenia Ogólnego. Trzyletni okres nauki ma przygotować uczniów do dokonania wyborów edukacyjnych odpowiednich do ich możliwości percepcyjnych, uzdolnień i osiągnięć oraz rozbudzać aspiracje edukacyjne. Uczniowie uczą się wszystkich przedmiotów przewidzianych dla szkół masowych. Przedmioty nauczania realizowane są w oparciu o programy dostosowane do potrzeb i możliwości uczniów,  a wymagania i metody pracy są indywidualizowane. Nasze gimnazjum obejmuje dwa oddziały:
  • gimnazjum dla uczniĂłw z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim oraz w normie intelektualnej,
  • gimnazjum dla uczniĂłw z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym.