Dogoterapia

… towarzyszą nam zawsze i wszędzie, pomagając w codziennym trudzie, dając nam czystą radość, bez nich człowiek czułby się źle na tym świecie, bo ileż radości daje nam tak piękna i rozumna istota jak pies. Ks. Jan Twardowski
Dogoterapią możemy określić każdą formę terapii, gdzie odpowiednio wyszkolony pies wraz z terapeutą tworzą tandem, który uczy dziecko wszystkiego co jest mu potrzebne , co może poprawić jego funkcjonowanie i pomóc stać się bardziej samodzielnym. Istnieje przynajmniej 5 powodów dla których pies tak fantastycznie spełnia się w roli przyjaciela i terapeuty:
 • nie ocenia
 • nie wyznacza reguł i granic
 • nie oczekuje i nie stawia warunkĂłw
 • nie zabrania

Dogoterapia w naszym Ośrodku prowadzona jest od 9 lat. Tyle lat na pełnym etacie pracuje tutaj suka rasy Alaskan malamute o imieniu Bajka. Terapia prowadzona jest indywidualnie dla każdego dziecka, w oparciu o wytyczone wcześniej cele kluczowe, ustalane wspólnie z innymi nauczycielami rewalidacji dwa razy w roku. W trakcie zajęć dostosowanych zawsze do możliwości i potrzeb dziecka , realizowane są cele terapeutyczne takie jak:
 • rozwijanie funkcji psychomotorycznych, usprawnianie i kompensacja zaburzonych funkcji
 • doskonalenie nabytych wcześniej umiejętności i utrwalanie nowo zdobytych przez kontakt z psem, co działa motywująco
 • rozwijanie wiedzy z zakresu bezpiecznego postępowania ze zwierzętami, rozwijanie właściwych postaw w stosunku do zwierząt, wzbogacanie wiedzy na temat potrzeb,  moĹźliwości zwierząt, poznanie ich praw, rozwijanie wraĹźliwości i empatii
 • prowokowanie do podjęcia aktywności
 • kreowanie pozytywnego myślenia umoĹźliwiającego stawianie czoła przeciwnościom
 • kształtowanie uczuć akceptacji i tolerancji w stosunku do zwierząt
 • budowanie poczucia własnej wartości, pewności siebie przez kontakt ze zwierzęciem.

        mgr-inĹź.-Ewa-Markiewicz                                           Majka-i-Bajka